top of page
view-folded-ukranian-flag-still-life.jpg

Про Партію

ЦЕНТР.jpg

Із майже двохсот існуючих держав понад сто сорок є республіками. В чому популярність і сила цієї ідеї, яка майже незмінно існує століттями, та породженого нею політичного устрою?

Українська республіканська партія вважає: інші, аніж республіканські, форми розвитку держав не дозволяють повною мірою враховувати інтереси всіх громадян. Відтак, з розвитком громадянської самосвідомості, нації постійно повертаються до республіканської ідеї, і на нинішньому етапі розвитку світового політичного життя, попри певну розмитість поняття «республіка», можна констатувати, що у сучасних інтелектуальних пошуках політичних аналітиків у світі чітко проглядається відродження інтересу до республіканства.

Цей інтерес виправданий для України, оскільки за роки незалежності ще не сформувалася зорієнтована на розвиток країни еліта, зареєстровано десятки «кишенькових» чи кон’юнктурних партій, а в суспільстві зростає апатія та безініціативність. Політична діяльність більшості громадян, по суті, зведена до голосування на виборах.

Відтак об’єднання української нації в єдине ціле, перетворення жителів/споживачів в активних громадян, які вирішують «спільну справу», під силу лише партії з міцною і перевіреною століттями ідеологією, партії, що першою виникла в Україні як противага радянському тоталітаризму.

І такою партією є Українська республіканська партія, створена українськими патріотами на зорі незалежності – 1990 року.

Базовою ідеологією УРП з того часу незмінно залишається українська національна ідея, яка розуміється нами як відстоювання національних інтересів у всіх сферах життєдіяльності Української держави та здійснення права українців на збереження і модерний розвиток своєї неповторної культури у спільноті народів світу.

Реалізація української національної ідеї на сучасному етапі розвитку держави можлива завдяки проведенню політики традиціоналізму і відстоюванню національної ідентичності; розбудові міцної української держави (українізації силових структур, пріоритету державних інтересів в економічній політиці тощо); гарантуванню політичної рівності громадян і захисту їх індивідуальних і колективних прав; розвитку місцевого самоуправління і максимального врахування позицій громадян у принципових питаннях розвитку країни; підтримці ринкової економіки і захисту вільного підприємництва; розвиткові структур громадянського суспільства; послідовній боротьбі з комуністичними ідеями й пережитками імперських та радянських тоталітарних режимів, проявами російського шовінізму; повазі представників етнічних меншин, які проживають в Україні, до традиційних українських цінностей, історичної спадщини, мови, культури – всіх тих факторів, які об’єднують українську націю і прищеплюють патріотичні почуття.

Реалізація цих засад зменшує розрив між владою та суспільством (завдяки деконцентрації влади, реалізації її через інституції, на які може впливати громадська думка), сприяє згуртуванню суспільства завдяки однаковому сприйняттю історичних та стратегічних орієнтирів у всіх сферах розвитку країни. А відтак досягається той суспільний консенсус, якого ми прагнемо в умовах складної соціальної та історичної спадщини, що її отримав наш народ після століть колонізації, і лише за досягнення якого ми зможемо увійти до когорти найрозвиненіших країн світу. Адже без суспільної злагоди немає й суспільного добра.

Метою УРП є розбудова самостійної, соборної, демократичної, правової, унітарної і заможної Української держави та розвиток самобутньої й модерної української нації, яка постає унікальною складовою світової спільноти націй завдяки українській мові, символіці, звичаям, традиційним цінностям і атрибутам державності.

bottom of page